بارگیری...
منابع حیوانی

منابع حیوانی

1- مشک: از کیسه آهوی آسیایی گرفته می شود که مشک سنتزی (مصنوعی) به علت اقتصادی بودن جایگزین مشک طبیعی شده است.

2- کاستوریوم: از کیسه سگ آبی آمریکای شمالی به دست می آید

3- عنبرسائل: ماده چربی مانندی که از نهنگ عنبر به دست می آید

4- عسل: که از کندوی عسل زنبور عسل به دست می آید

 

نظرات کاربران

نظر بدهید