بارگیری...
عطر و تاثیر آن بر خاطرات

عطر و تاثیر آن بر خاطرات

بین حواس پنجگانه، حس بویایی تنها حسی است که بدون سیناپس و به طور مستقیم اطلاعات را به مغز می رساند.همچنین منطقه ای که در مغز بو را پردازش می کند همان منطقه ای است که حافظه در آن شکل می گیرد، یعنی هیپوکامپ.به همین دلیل هیچ حسی حتی دیدن نمی تواند خاطرات ما را به خوبی حس بویایی زنده  کند، آن چیزی که تا مدت ها دیگران را به یاد شما می اندازد، عطر خوشی است که امروز از حضورتان استشمام می کنند.امروزه یکی از مباحثی که در برند سازی، توجه ویژه ای به آن می شود استفاده از حواس پنج گانه است. از این رو اجرا و پیاده سازی رایحه سازمانی می تواند تاثیر بسزایی در ضمیر ناخودآگاه مشتریان بگذارد و خاطره ی خرید از شما را در یاد آن ها جاودانه کند.

 

نظرات کاربران

نظر بدهید