بارگیری...
عطرسازان ایرانی را بشناسیم

عطرسازان ایرانی را بشناسیم

عطرسازان ایرانی و عرب به صنعت تولید عطر و گسترش استفاده از آن در سراسر جهان باستان کمک ویژه ای کردند. ابن سینا به واسطه ابداع روش تقطیر که منجر به ایجاد عطر مایع شد در غرب بسیار مطرح گردید. هنر به دست آوردن اسانس گلهای مختلف و نگهداری آنها در ظروف کوچک برای اولین بار توسط زرتشتیان در ایران ابداع شد زیرا عطر در مراسم مذهبی زرتشتیان نقش زیادی داشت. از عهد عتیق می آموزیم که چگونه ایرانیان باستان عطر را بسیار مهم می دانستند. در استر آمده است که دخترانی که برای تقدیم به پادشاه ایران آماده می شدند، موظف بودند  تا شش ماه آینده با رایحه های شیرین و با روغن مر و چیزهای دیگر تطهیر شوند.

این یک واقعیت است که تعداد فضانوردان روی زمین از تعداد عطرسازان بیشتر است، زیرا تنها 500 عطرساز زنده در دنیا، دانش ِ این هنر را در اختیار دارند. یکی از همین عطرسازان با نژادی ایرانی آلمانی آقای حمید مرآتی کاشانی است و یکی از معدود «بینی‌های» متخصص این صنعت که بیش از سه دهه در این هنر تخصص دارد. آقای کاشانی 34 سال است که در این صنعت فعالیت می کند و عطرساز اصلی شرکت فرمنیخ Firmenich است. محمدرضا کاظمیان طراح عطری در ایران که تاکنون چندین عطر را با نام خود ثبت کرده است. بیژن پاکزاد فعال در زمینه عطرسازی یکی دیگر از افرادی است که با اصالت ایرانی خدمات زیادی به این صنعت ارائه کرده است.

نظرات کاربران

نظر بدهید