بارگیری...
انتخاب عطر مربوط به کدام ویژگی های شخصیتی می شود؟

انتخاب عطر مربوط به کدام ویژگی های شخصیتی می شود؟

عطرها فقط رایحه ای خوشایند نیستند، اگر دقت کنید می توانید حس و حالی را از میان رایحه ها بیرون بکشید. به همین منظور، اگر تا امروز از روانشناسی عطرها بی خبر بودید و بدون توجه به این موضوع انتخاب می کردید، این مسئله را در انتخاب های خود مورد توجه قرار دهید.بسیاری از مردم در دنیای امروز، با بوی «عطر» شان شناخته می شوند! این نکته شاید درمورد افراد مشهور اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری بیشتر مشهود باشد، اما چندی است که افراد عادی هم این لذت را تجربه کرده و «عطر» خاص خویش را به مقتضای صفات شخصیتی خود انتخاب می کنند! شما چطور؟ آیا عطر خاصی را می پسندید؟ آیا دوستانتان را از بوی آنها می شناسید و با آنها طرح دوستی می ریزید؟ تند، ملایم، شیرین، خنک و… کدام را ترجیح می دهید؟ روان شناسان بر این عقیده اند که انتخاب نوع عطر با برخی از صفات شخصیتی پنهان شما در ارتباط است. اکنون بگویید چه عطری را ترجیح می دهید تا بگوییم چه نوع شخصیتی دارید.

نظرات کاربران

نظر بدهید