بارگیری...
قدرت رایحه در بازاریابی حسی

قدرت رایحه در بازاریابی حسی

یکی از استراتژی ها بازاریابی حسی است. این نوع بازاریابی با توجه به حواس پنجگانه انجام می شود. یعنی با استفاده از علم روانشناسی و با توجه به حواس پنجگانه ی انسان تبلیغ و بازاریابی کنیم. برای داشتن یک بازاریابی حسی موفق می‌توانیم از انواع این حس‌ها و هوش مصنوعی کمک بگیریم.

تاثیر حواس پنج گانه در تبلیغات و هدایای تبلیغاتی

تاثیر حواس پنج گانه در تبلیغات و هدایای تبلیغاتی

ما روزانه در طول زندگی و به صورت مداوم دچار بمبارانهای پیام هستیم و توسط محرک های محیطی مورد حمله قرار می گیریم نه فقط پیامها و محرک های تبلیغاتی بلکه انواع پیامهای ریز و درشت و مربوط و غیرمربوط که در محیط پیرامون در گشت و گذار هستند. اثر پذیری ما از انواع اتفاقات و پیام های روزانه که مرتبا ما را مورد حمله قرار می دهند رخ می دهد. ما از طریق حواس پنجگانه محرک ها را دریافت می کنیم و پس از ورود محرک ها و پیام های آشکار و پنهان که از همه طریق در 24 ساعت در معرض آنها هستیم به انتخاب خودمان به بعضی از آنها پاسخ خواهیم داد و بعضی از آنها بعد از عبور از حواس پنجگانه توسط ما انتخاب و پس از آن در حافظه ما سازماندهی و تفسیر شده و در نهایت موجب رفتارها، احساسات و پیامدهای ما می شوند.

قدرت رایحه در تبلیغات

قدرت رایحه در تبلیغات

در محیط های تبلیغاتی اشباع شده، رایحه نوعی ارتباط موثر است که باعث ایجاد پذیرش و یادآوری نام تجاری می شود. رایحه یک مکمل بازاریابی قدرتمند است که قدرت بصری را افزایش می دهد و ثابت شده است که فروش را افزایش می دهد. دانشمندان معتقدند که وقتی یک تصویر را می بینیم ، اگر آن را با بو مرتبط کنیم ، مدت طولانی تری آن را به یاد می آوریم.

مزایای هدایای تبلیغاتی در رشد کسب و کار

مزایای هدایای تبلیغاتی در رشد کسب و کار

آیا میدانید شرکت هایی که از هدایای تبلیغاتی استفاده می کنند نقش موثری در مثبت شدن ذهنیت مردم دارند؟ یکی از تاکتیک هایی که مدیران شرکت ها برای بازاریابی انجام می دهند، هدایای تبلیغاتی است. هدایای تبلیغاتی میتواند در رونق کسب و کارها چه کوچک و چه بزرگ و همچنین افزایش میزان درآمد نقش بسیار مهم و موثری داشته باشند.