بارگیری...
مزایای بازاریابی رایحه برای تجارت شما

مزایای بازاریابی رایحه برای تجارت شما

مزایای بازاریابی رایحه به خودی خود صحبت می کنند: 1) بویایی می تواند رفتار مشتری را پیش ببرد 2) رایحه های خوشایند مشتریان را در اطراف خود نگه می دارد 3) بوهای خوب باعث ایجاد تجربیات بهتر مشتری می شوند 4) روایح خاطرات ماندگاری ایجاد می کنند 5) رایحه می تواند بهره وری کارکنان را افزایش دهد 6) بازاریابی رایحه بوی خوبی به تجارت شما می بخشد

افزایش فروش از طریق بازاریابی با رایحه

افزایش فروش از طریق بازاریابی با رایحه

بازاریابی رایحه نوعی بازاریابی است که از تأثیر عاطفی و رایحه های مختلف بر روی مشتری برای ایجاد رفتارهای خرید استفاده می کند. مطالعات نشان داده است که بازاریابی که از قابلیت حس بویایی استفاده می کند بسیار موثرتر از آن بازاریابی است که متکی به محتوای بصری هستند.

افزایش فروش از طریق پخش رایحه

افزایش فروش از طریق پخش رایحه

تمام تجربیات ما به شدت با حس بویایی ما ارتباط دارد. این بدان معنا است که ارتباطات عاطفی، دوست داشتن ها و بیزاری ها بویایی ما را تقویت می کند. با انتشار رایحه مناسب در فروشگاه خرده فروشی ، رستوران یا نمایشگاه خود، پیوند عاطفی با مشتریان خود ایجاد خواهید کرد که قصد خرید آنها را ترغیب می کند.