بارگیری...
رایحه گلها

رایحه گلها

دسته خود‌آشکار رایحه های عطری، که مستقیما از شکوفه‌های عطرآگین به مشام می‌رسند،

رایحه چوب

رایحه چوب

این عطرها هم مانند عطرهای شرقی بوی تندی دارند اما قدری ملایم تر، دلپذیر تز و جاافتاده تر هستند.

رایحه گریپ فروت

رایحه گریپ فروت

گریپ فروت یا Grapefruit تنها میوه از دسته مرکبات، که به صورت طبیعی از ابتدا وجود نداشته است و میوه ای دو رگه می‌باشد.