بارگیری...
درمان نابویایی Anosmia

درمان نابویایی Anosmia

از دست دادن بو و چشایی ، به عنوان یکی از علائم قابل توجه عفونت ویروس کرونا ، تحت پوشش گسترده مطبوعات قرار گرفت. با این حال ، تاکنون هیچ کس توضیح نداده است که چگونه بعد از یک بیماری حس بویایی بهبود می یابد. آنها معمولاً می گویند دیر یا زود برمی گردد و ابزارهایی وجود دارد که به شما امکان می دهد به طور سیستماتیک و موفقیت آمیز در بازیابی حس بویایی خود کار کنید.