بارگیری...
حمید مرآتی کاشانی

حمید مرآتی کاشانی

همانطور که هر چیزی دارای موسس و بنیانگذار یا بنیانگذارانی است، عطر و ادکلن هم از این قاعده مستثنی نیست و افرادی که امروزه در این عرصه دارای شهرت هستند، به عنوان طراحان و موسسان آنها به شمار می آیند. در میان افراد مشهور دنیای عطرسازی چهره های نام آشنای ایرانی هم به چشم می خورند. افرادی مانند بیژن پاکزاد و حمید مرآتی کاشانی.