بارگیری...
درآمدی بر رایحه سازمانی

درآمدی بر رایحه سازمانی

در دنیای امروز سازمان های مدرن از هر نوع ابزار بازاریابی استفاده میکنند تا نسبت به سایر مجموعه ها تمایزاتی خاص و برجسته ایجاد کرده و از طریق این تمایزات مشتریان جدید را جذب و مشتریان سابق را وفادار کنند. یکی از این ابزارها استفاده از رایحه های سازمانی است، یعنی یک مجموعه براساس هویت و نوع کسب و کار خود رایحه ای سازمانی انتخاب کرده و از این طریق حس مثبت و مناسبی را بین مشتریان و حتی کارمندان سازمان ایجاد می کنند.