بارگیری...
قدرت رایحه در تبلیغات

قدرت رایحه در تبلیغات

در محیط های تبلیغاتی اشباع شده، رایحه نوعی ارتباط موثر است که باعث ایجاد پذیرش و یادآوری نام تجاری می شود. رایحه یک مکمل بازاریابی قدرتمند است که قدرت بصری را افزایش می دهد و ثابت شده است که فروش را افزایش می دهد. دانشمندان معتقدند که وقتی یک تصویر را می بینیم ، اگر آن را با بو مرتبط کنیم ، مدت طولانی تری آن را به یاد می آوریم.