بارگیری...
چگونه عطر مناسب برای برند خود انتخاب کنیم

چگونه عطر مناسب برای برند خود انتخاب کنیم

افزودن رایحه به مارک تجاری شما می تواند مشتری ایجاد کند، و باعث ایجاد وفاداری و ایجاد انگیزه در تجارت شود. بینی می تواند بیش از یک تریلیون رایحه را بو کند و تشخیص دهد. هرکدام از رایحه ها پتانسیل برانگیختن خاطرات ، تغییر روحیه یا ایجاد انگیزه را دارند.

عطر کسب و کار من

عطر کسب و کار من

در حالی که طعم ، صدا ، لمس و احساس برای برخی از برندهای تجاری مهم تلقی می شود، اخیراً حس بویایی در این نوع تلاش های حسی شرکت ها و مارک های بازاریابی پیشتاز است، عمدتاً به این دلیل که حقایق اثبات شده بیشتری از نظر آماری وجود دارند که از رایحه محیط به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش سود و زیان پشتیبانی می کنند.

قدرت رایحه در بازاریابی حسی

قدرت رایحه در بازاریابی حسی

یکی از استراتژی ها بازاریابی حسی است. این نوع بازاریابی با توجه به حواس پنجگانه انجام می شود. یعنی با استفاده از علم روانشناسی و با توجه به حواس پنجگانه ی انسان تبلیغ و بازاریابی کنیم. برای داشتن یک بازاریابی حسی موفق می‌توانیم از انواع این حس‌ها و هوش مصنوعی کمک بگیریم.