بارگیری...
معجزه عطر

معجزه عطر

عطرها می توانند روحیه و حالات انسان را تغییر دهند، تمدد اعصاب، افزایش کارایی و هوشیاری، تمرکز فکر، حس نشاط و سرزندگی، کاهش وزن، تربیت حسگرهای بویایی، ارتقای منظر و پندار مصرف‌کننده، افزایش اعتماد به نفس و تحت تاثیر قرار دادن دیگران از معجزات شگفت انگیز کارکرد عطرها است.